Apartamente Noi Disponibile:

Grup Imobiliare Timisoara

Penthouse

Vezi Terenuri De Vanzare in Timisoara

Apartamente de vanzare si spatii comerciale din Barcelona Residence, strada Barcelona, Dumbravita:LuxuryRealEstateTimisoara

 

Penthouse Needs Owner!

 


Investitie Sigura cu Venituri Ridicate

Standardul ridicat din punct de vedere calitativ a imobilelor acestui complex rezidential permite un câstig anual cuprins intre 6 si 7% fata de pretul de achizitie.
Fiecare apartament propus pe piata chiriilor este închiriat in câteva zile, potentialii
chiriasi sunt pe lista pentru a reusi sa locuiasca in acest rafinat complex imobiliar.
Din acest motiv aproape jumatate din clientii nostri sunt investitori, nationali sau straini, care au atins cu mâinile randamentul real asupra investitiei lor.
Achizitioneaza un apartament si încredinteaza-l societatii noastre FORMULA TT
(transparenta totala).
Raportul nostru cu clientii nu se termina dupa vânzare. Formula TT este o societate prestatoare de servicii care face parte din grupul nostru
imobiliar si care se ocupa de gestionarea imobilelor in numele clientilor nostri.
Persoane calificate sunt in fiecare zi dispuse sa efectueze orice practici care vizeaza
gestionarea si administrarea apartamentelor destinate închirierii.

Servicii Oferite:

Logo2SinergyEstCautarea si selectia chiriasului;
Redactarea contractului de închiriere;
Predarea si restituirea apartamentului;
Înregistrarea contractului de închiriere la Finante;
Verificarea periodica a starii de utilizare a imobilului;
Plata taxelor si impozitelor produse de imobil;
Gestiunea si întretinerea ordinare si extraordinare;
Costul acestui serviciu depinde de serviciile solicitate de client.
Formula TT efectueaza serviciile sale exclusiv
asupra apartamentelor realizate de societatea noastra.
Clientul nostru nu are nici un gând, risc sau timp de pierdut, ne gândim la toate.

Administratie Condominiu


Corecta si atenta administratie a asociatiei este o activitate fundamentala pentru a garanta intimitatea, curatenia, respectarea regulilor comune si durata imobilelor in timp. Astfel, imobilul dumneavoastra in continuare va fii mentinut la un standard calitativ ridicat si valoarea acestuia se va majora in timp. Personalul specializat al grupului nostru se ocupa de administratia fiecarui complex imobiliar construit de noi. Pe lânga activitatea de administratie si gestiune a spatiilor comune, repartizarea cheltuielilor si organizarea interventiilor de întretinere ordinare si extraordinare, administratorul complexului se ocupa de respectarea regulamentului de condominiu de catre toti rezidentii complexului.
Un birou specializat acestei activitati este prezent in fiecare complex.

Contacteaza-ne
Apartamente noi construite, cu o camera sau doua, living si bucatarie, apartamente cu gradina in Rezidenta Barcelona, mansarde, spatii comerciale de inchiriat, birouri, apartament tip loft, Penthouse The Ring la cele mai mari standarde din Timisoara oferite si gestionate de Grupul Imobiliar SinergyEst.

 

TheRingApartamenteNoi

 

Timisoara Real Estate Investments
Commercial Real Estate, Timisoara, Timis, Romania SinergyEst.com
Luxury Real Estate ESTEurope, Penthouses, Land for Sale, Luxury properties for rent, Houses Timis, Ro. SinergyEst is an Italian real estate developer, with more than 500 apartments for sale and for rent in Timisoara. Check out two of our Residential Complexes: The Ring Residence and Barcelona Residence and also Real Estate Solutions with SinergyEst:
The high quality standard of the apartments in this residential complex will allow for annual revenues between 6% and 7% compared to the purchase price.
Each apartment advertised on the rental market is rented within days; potential tenants are on a waiting list for the opportunity of living in this refined real estate complex.
For this reason, half of our clients are national or international investors who have actually achieved the real return on their investment.
Purchase and apartment and let our company, FORMULA TT, administrate it.
(Total Transparency)
We do not end the relationship with our clients on the completion of the purchase. Formula TT is a company supplying services, a member of our real estate group of companies, specializing in the administration of buildings on behalf of our clients.
Skilled persons are available every day to perform activities related to the management and administration of apartments for rents.
Search and selection of tenants;
Preparing the rental agreement;
Handing over and acceptance of the apartment;
Registration of the agreement with the fiscal authorities;
Ongoing verification of the usage of the apartment;
Payment of taxes and charges related to the apartment;
Regular and special administration and maintenance;
The fee for this service depends on the services required by the client. Formula TT supplies services exclusively for the apartments built by our company. Our client has no worries, no risks or wasted time; we take care of every aspect.
Accurate and diligent administration of the association is a fundamental activity in order to guarantee the privacy, cleanliness, compliance to common rules and an extended useful life of the buildings. Your apartment will be kept at a high quality standard and its value will increase over time.
The specialized personnel our group is in charge with the administration of each real estate complex which we build. Beside the management and administration of common areas, assigning costs and organizing regular and special maintenance works, the administrator of the complex is in charge with ensuring the compliance of the rules of the condominium by all its residents.

Lasa un comentariu